Przetwarzanie danych osobowych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ HANDLOWĄ” LASERLAND „ DAGMARA GRONOWSKA - GRUCHACZ W KRAKOWIE

Firma Handlowa „LASERLAND” Dagmara Gronowska - Gruchacz w Krakowie, zgodnie  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 129   z 04.05.2016), informuje Panią/ Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Firma Handlowa „LASERLAND” Dagmara Gronowska -Gruchacz z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 48D (dalej jako: „LASERLAND”) zwany Administratorem. Może Pani/Pan z nim skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@laserland.com.pl, telefonicznie pod numerem + 48 12 263-78-42 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej;

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umów handlowych, serwisowych (kupna lub sprzedaży, naprawy), przesyłania ofert handlowych oraz w celach marketingowych;.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umów handlowych, przesłania ofert handlowych, czy innych informacji marketingowych;
 4.  W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
  •  osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, Zaufanym Partnerom, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych
  • innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów Prawa oraz Podmioty Zaufane, będące partnerami biznesowymi, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz wiążących umów, z którymi to podmiotami Administrator ma podpisane również umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie;.
 7. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z tych umów roszczeń.
 9.  Administrator nie będzie przekazywał, transferował danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kraków, dnia 25.05.2018 r

Producenci

Avery Dennison
Canon
Datamax
Dell
Fujitsu
Handheld
HP
Lexmark
Motorola
Samsung
Zebra

Dane sklepu

F.H. Laserland
Dagmara Gronowska-Gruchacz

ul. Łagiewnicka 48D
30-417 Kraków
NIP: 677-208-23-14

godziny otwarcia:

 poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
sobota i niedziela: zamknięte

imageimage

Kontakt

Telefon biuro i sprzedaż: 506 111 216 /798 663 981

Telefon serwis: 515 268 490

 e-mail: 

sklep@laserland.com.pl

biuro@laserland.com.pl

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

image

image

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie